Δυισμός – Duality

Standard

DSC00243Humans… a creation capable of the worst & the best a mind can conceive…

Mixed materials technique.

Η ανθρώπινη ιστορία – μια ωδή στο χειρότερο και στο καλύτερο που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νούς…

Μικτά υλικά.

DSC00242 DSC00243  30 x 25 cm

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.