ΠΑΝ-ικός / PAN-ic

Standard

DSC00691(1)Pan …an ancient Hellenic god who has the distinction to be referred to as the god who died…the horned god that died… Pan embodied the totality of manifested life. The Orphic hymn (that is engraved at this creation) calls Pan the mighty, the shepherd of the cosmic universe, whose actual parts are the sky, the seas, the earth and the immortal fire [first English translation of the Orphic Hymn to Pan in 1787 by Thomas Taylor].

From his name originates the word panic [ πανικός ]. Both at the Battle of Marathon and Salamis he made the Persians tremble with fear from his roaring shouts. And then the tides of time changed…and he was chosen by those who established the new religion, to die. An exegesis, historical & metaphorical, mandated by the effort to support the new religion in a pagan world; and the forgery of, the dominant historian of the time, Plutarch was the seal needed for the cry “Great Pan is dead” to be undisputed.

Oscar Wilde, (1854 – 1900) : ” O goat-foot God of Arcady! The modern world hath need of thee! “

[ Any similarities with the fate of other horned gods of European pagan origin is purely coincidental and doesn’t require further inquiry…]

**********************************************************************************************

Ο Πάνας…ο κερασφόρος θεός που πέθανε… Η ενσωμάτωση κάθε εκδήλωσης της ζωής. Για αυτό άλλωστε λέει ο Ορφικός ύμνος:” Τον Πάνα προσκαλώ τον ισχυρόν, τον ποιμενικόν του κοσμικού σύμπαντος, τον ουρανόν και τη θάλασσαν και τη γην που είναι βασίλισσα των πάντων και το αθάνατο πύρ΄ γιατί αυτά είναι τα μέλη του Πανός. “

Από το όνομα του προέκυψε ο πανικός & το πάνειον δείμα, ο έντονος ανεξήγητος φόβος. Τον ίδιο φόβο που ένιωσαν κι οι Πέρσες από τις ιαχές του θεού στη Μάχη του Μαραθώνα & στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας΄κι οι Έλληνες ακολούθως τον τίμησαν και στις δύο περιπτώσεις. Ο καιρός όμως της εξάπλωσης του χριστιανισμού είχε φθάσει. Και επιλέχθηκε ο κερασφόρος θεός να πεθάνει, σηματοδοτώντας την έλευση της νέας εποχής. Πλαστογραφήθηκε έτσι ο Πλούταρχος, ούτως ώστε η κραυγή ” Ο Μέγας Παν πέθανεν” να είναι και ιστορικά αναντίρρητη.

Παρόλαυτα…
” Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένη.
Ο Μέγας Παν δεν πέθανεν,
όχι΄ο Παν δεν πεθαίνει.”
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, Ίαμβοι και Ανάπαιστοι , 1897.

[ Κάθε ομοιότητα με την τύχη που επιφυλάχθει σε άλλους κερασφόρους θεούς Ευρωπαικής παγανιστικής προέλευσης είναι απολύτως συμπτωματική & δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης…]

DSC00704 (768x1024)DSC00689 (768x1024)DSC00691 (1024x768)DSC00701 (289x1024)DSC00699 (768x1024)DSC00698 (345x1024)DSC00696 (437x1024)DSC00702 (1024x768)DSC00694 (1024x768)DSC00690 (1024x768)Driftwood, stone, crystals – Αλίκτυπα ξύλα, πετρα, κρύσταλοι  66 cm.

Advertisement

2 responses »

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.