ΑνοητΩ

Standard

20161109_131651wm-1024x768

-{ English text follows right after the Hellenic }-

Αυτό εδώ είναι κάτι ανόητο

Και ως τέτοιο το συνοδεύει μία αποσκευή που μέσα της συνυπάρχουν : ένας ανιχνευτής κοσμικής ακτινοβολίας, η φύση των πάντων, η Αρθουριανή αναζήτηση του Άγιου Δισκοπότηρου & ένα ουίσκυ 30 ετών φερμένο στο διάβα μου από έναν λύκο…

Τώρα θα μου πείτε, πως γίνεται αυτό; Έλα ντέ! Εγώ πάντως σας προειδοποίησα :
αυτό εδώ είναι κάτι ανόητο

Πριν από 2500 χρόνια σε μια μικρή γωνιά του κόσμου, υπήρξαν κάποια μυαλά που, για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, έβαλαν σκοπούς.
Σκοπούς πέραν της επίλυσης των σοβαρών πράγματι προβλημάτων της καθημερινότητας τους.

Όπου υπάρχει σκοπός , ρέει ενέργεια…

Ο Αναξίμανδρος (610 – 546 πΧ )ήταν ένας από αυτά.
Κύριο χαρακτηριστικό της σκέψης του ήταν αναμφίβολα η κοσμική αναζήτηση. Ο κόσμος, σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο, προέρχεται από ένα πρωταρχικό υλικό – αιώνιο, αθάνατο, ανώλεθρο΄και το όνομα αυτού : το Άπειρο.

Είναι ίσως ο πρώτος που έκανε τη χρήση αυτού του όρου, εκμεταλλευόμενος την δυναμική της Ελληνικής γλώσσας.
Δηλαδή, βάζοντας το οριστικό άρθρο ” το ” σε ένα επίθετο & δημιουργώντας ένα αφηρημένο ουσιαστικό.
Ο μετασχηματισμός μιας ιδιότητας σε ουσία και μάλιστα, εν προκειμένω, πρωταρχικής.
Το Αναξιμάνδρειο Άπειρο λοιπόν περιέχει τα πάντα & κυβερνά τα πάντα.

Στους αιώνες που ακολούθησαν η αναζήτηση της σύστασης του σύμπαντος οδήγησε στον περίφημο τακτικό περιοδικό πίνακα στοιχείων – αυτόν που διδαχθήκαμε στο μάθημα της Χημείας στο σχολείο.
Το 2003 ένας εξελιγμένος δορυφόρος ο Ανιχνευτής Μικροκυματικής Ανισοτροπίας του Γουίλκινσον  ή WMAP, έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας χάρτης του ουρανού.
Ένας απόηχος της δημιουργίας, όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε.

Εξαιρετικής σημασίας ήταν τα δεδομένα που προσέφερε σχετικά με την σύσταση του σύμπαντος.
Έτσι λοιπόν, η ορατή ύλη αποτελεί το 4% του συνολικού περιεχομένου ύλης / ενέργειας του σύμπαντος.

Εξ αυτών, τα γνωστά μας στοιχεία αποτελούν το 0,03 % του σύμπαντος.

Το 23 % αποτελείται από μία απροσδιόριστη ουσία, την σκοτεινή ύλη.
Η οποία αν και αόρατη, έχει βάρος αντίστοιχο με την τεράστια αφθονία της.

Το εναπομείναν 73 % κρύβει τη βόμβα που τίναξε στον αέρα τα θεμέλια του οικοδομήματος της επιστημονικής κοινότητας…
Η σκοτεινή ενέργεια.
Άγνωστη, ακατανόητη ακόμα και σύμφωνα με τις καλύτερες θεωρίες μας.
Κι όμως η ενέργεια “του τίποτα” είναι η κινητήρια δύναμη του σύμπαντος…

” Εξ ών δέ η γένεσίς εστι τοις ούσι καί τήν φθοράν εις ταύτα γίνεσθαι κατά τό χρέον΄ διδόναι γάρ αυτά δίκην καί τίσιν αλλήλοις τής αδικίας κατά τού χρόνου τάξιν. ”                                  Αναξίμανδρος
Απ’ όπου γεννιούνται τα όντα εκεί και καταλήγουν πεθαίνοντας, όπως επιβάλλει η αναγκαιότητα’ γιατί λογοδοτούν και επανορθώνουν το ένα στο άλλο για την αδικία που διέπραξαν, σύμφωνα με την τάξη του χρόνου.)   

Όπου υπάρχει σκοπός , ρέει ενέργεια…

Σκοπός είναι και η ανθρώπινη προσπάθεια να συμφιλιωθούν το πνεύμα με την ύλη.
Μέσα σε ένα σύμπαν αντικρουόμενων δυνάμεων η προσπάθεια είναι προς το μονοπάτι ανάμεσα/πέρα από τα αντίθετα – φόβος και επιθυμία, καλό και κακό.
Πρωτεύων συμβολισμός αυτών και ο μύθος της αναζήτησης του Άγιου Δισκοπότηρου.
Σύμφωνα με αυτόν, τοποθετήθηκε σε ένα μυστικό μέρος στη Γη από τους ουδέτερους αγγέλους, κατά τη διάρκεια της μάχης του Θεού με τον Εωσφόρο.
Κατ’ουσίαν, το Δισκοπότηρο καταλήγει να είναι η ένωση΄ το σύνολο των πνευματικών / υλικών εκπληρώσεων ανθρώπων που έζησαν τη ζωή τους με τους δικούς τους όρους…αυθεντικά.

Οι πιο παρατηρητικοί από εσάς θα έχουν εντοπίσει την απουσία του τελευταίου στοιχείου: το 30ρι σκοτσέζικο νερό της φωτιάς…
Λοιπόν, εάν φθάσατε μέχρι εδώ την ανάγνωση σας, τότε είναι πιθανό να χρειάζεστε ένα ποτηράκι!
Είναι επίσης πολύ πιθανό να σκέφτεστε ότι μόνο υπό την επήρεια ενός τέτοιου αποστάγματος είναι δυνατόν να αποτυπωθούν αυτές οι γραμμές…
Ίσως να είναι κι έτσι.

Θυμηθείτε όμως ότι καθώς αντικρύζουμε τη βεβαιότητα μας ( αυτή & όλες τις υπόλοιπες ), ότι στηρίζεται στο τεράστιο 0,03% !!!

Άλλωστε σας είπα:
Αυτό εδώ είναι κάτι ανόητο… α-νόητο… α-νοήτω…

*********************************************************************************

{before we start a word about the title; it comes from the Hellenic word ανόητο (anoito) : foolish. The origin word is composed in such a way to depict : no mind.
Now when you read the title it sounds the same but it differs to show the actual quality of the word; beyond mind / perception. And I use a word play based on that fact }

This is something ανόητο, stupid…

And as such it carries with it a suitcase of thoughts, where coexist : a cosmic radiation sensor, the nature of everything, the Arthurian quest for the Holy Grail & a single malt 30 years old…

What?? How can this be possible ?
I warned you :
This is something ανόητο, stupid…

2500 years ago there were some intelligent creatures that, for reasons unknown, had intentions.
Intentions beyond the scope of the problems of their daily lives.

Where intention goes, energy flows…

Anaximander ( 610 – 546 BC ) was one of these creatures.

The main feature of his thinking was an inquiry about the cosmos.
The universe, according to this philosopher, was originated from a primordial substance; eternal, ever lasting, which he named :το Άπειρο ( Infinity).

He is perhaps the first to use this term, altering an adjective into an abstract noun, thus transforming a quality into a primordial element.
His Infinity envelops, informs & rules all.

During the following centuries the quest for the origins of the universe resulted, among other things, at the periodic table; the one we learn at school during the course of Chemistry.
In 2003 the Wilkinson Microwave Anisotropy Probe or WMAP gave us the ability to create a chart of the cosmos.
An echo of the creation, as Time magazine headlined it.

Of exceptional importance were the data concerning the composition of the universe.
The visible matter ( mountains, planets, galaxies etc) is the 4% of the total matter / energy of the universe.

From that, our most known elements consist  0,03 %  of the universe.

23% is the percentage of an unidentified substance, known as dark matter.
Which, although invisible, has weight equivalent of its enormous abundance.

The remaining  73 %  hides the bomb that blew the foundations of the scientific community…
Dark energy.
Unknown, incomprehensible even by our best theories.
Nevertheless, the energy “of nothing” is the power behind the workings of the cosmos…

 Where intention goes, energy flows…

Intention is what the human effort is; to reconcile material & spiritual aspects.
In a universe of gravity and anti gravity, the struggle is towards the path between conflicting powers; fear & desire, good & evil.
A center symbolism of that is the quest for the Holy Grail.
According to the myth, the Grail was moved to a secret location from the neutral angels, during the battle between God and Lucifer.
In essence, the Holy Grail depicts the union; the totality of all the fulfillment realized by humans who lived their lives with their own terms… authentic.

Those with sharp eye among you, should notice the absence of the last piece of this puzzle: the 30 years old single malt…
Well, if you were brave enough to reach this point, then you probably need a glass of the fire water!
It is also more probable that you are thinking that these lines can only be produced under the intoxicating effect of such Scottish extract…
Perhaps.

Remember though as we face our certainty ( this & all the rest), that it is founded on a huge 0,03% !!!

I told you :
This is something  stupid…ανόητο… α-νόητο… α-νοήτω…

50 x 70 cm / Link to  Compassion

20161109_131604-%cf%82%ce%bc-1024x768

20161109_132503wm-1024x768

A

20161109_131604-x

Ω

20161109_132449_resized-768x1024

20161109_131651wm-1024x768

4 responses »

 1. Ευχαριστω [{για τα ελληνικα}]Το εργο σου ειναι ενεργεια! Τα χρωματα ειναι Φυση ειναι Συμπαν ειναι Απειρο συσταση Τελεια!!! Μαρεσει …..Μαρεσει πολυ

  Liked by 1 person

  • Μην με ευχαριστείς επτάστερο! Η ευχαρίστηση είναι δική μου, πολύ περισσότερο που εκτίμησες αυτό το ανόητο κείμενο καθώς και για το ότι σε ικανοποίησε το τελικό αποτέλεσμα.
   ΥΣ : η ιδέα σου για το μπλέ φώς μου άρεσε πολύ αλλά σκόνταψε σε τεχνικά ζητήματα. Αλλά ποιός ξέρει που θα ταιριάξει στο μέλλον…

   Να είσαι καλά .

   Like

 2. Πολύ καλό το έργο σου φίλε μου! !!!!!Όπως όλα φυσικά.!!!!!!!! Τι θα γίνει πιάσανε τα κρύα θα πιούμε κανένα σκοτσέζικο…..νερό? ???Με αυτά και μ’αυτά έχουμε χαθεί!!!!! Καλή συνέχεια καλό βράδυ! !!!!

  Liked by 1 person

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.