ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ / PROMETHEUS BOUND

Standard

DSC00544 (957x1280)” Prometheus
Thou firmament of God, and swift-winged winds,
Ye springs of rivers, and of ocean waves
That smile innumerous! Mother of us all, 
O Earth, and Sun’s all-seeing eye, behold,
I pray, what I, a God, from Gods endure.

…I snatched the hidden spring of stolen fire,
Which is to men a teacher of all arts,
Their chief resource. And now this penalty
Of that offence I pay, fast riveted
In chains beneath the open firmament.”
Harvard Classics, Vol. 8, Part 4 – Aeschylus: Prometheus Bound, trans. by E. H. Plumptre

” Προμηθεύς
ὦ δῖος αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί,
ποταμῶν τε πηγαί, ποντίων τε κυμάτων
ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ,
καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ.
ἴδεσθέ μ᾽ οἷα πρὸς θεῶν πάσχω θεός.
…ναρθηκοπλήρωτον δὲ θηρῶμαι πυρὸς
πηγὴν κλοπαίαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης
πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος.
τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω
ὑπαιθρίοις δεσμοῖς πεπασσαλευμένος.”

Προμηθεύς
Ω άγιε αιθέρα, κι ω γοργές φτερωτές αύρες,
πηγές των ποταμών, των θαλασσίων κυμάτων
χαμογέλασμα αναρίθμητο, κι ολωνών μάνα,
ω Γή! και συ που όλα τα βλέπεις, Ήλιε,
δείτε μ’ εγώ θεός απ’ τους θεούς τι πάσχω!
…πλερώνω μες στο νάρθηκα της φωτιά σπέρμα
που κάθε τέχνης δάσκαλος για τους ανθρώπους
έχει φανεί κι η πιο μεγάλη τους κυβέρνια.
Τέτοιο ‘ν’ το κρίμα που πλερώνω καρφωμένος
κάτω απ’ τον ξέσκεπο ουρανό σ’ αυτό το βράχο. ”
Αισχύλου: Προμηθέας Δεσμώτης – (μετάφραση: Ι. Γρυπάρη)

DSC00545 (964x1280)DSC00541 (1280x960)DSC00538DSC00542 (1280x960)DSC00550 (960x1280)DSC00554 (1280x1127)DSC00555 (1015x1280)DSC00547 (1280x960)DSC00549 (1280x960)DSC00562 (1280x960)DSC00553 (1280x960)DSC00560 (1280x960)DSC00551 (1280x960)DSC00561 (1280x955)DSC00544 (957x1280)

From parts of Gaia & Oceanus / Από μέρη της Γαίας & του Ωκεανού  60 x 51 cm.

Advertisement

2 responses »

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.