Ανώλεθρον – Věčný

Standard

DSC09210 (2)Angels & demons…winged entities that guide us or haunt us. Even since ancient times it was believed that a war was waged over our souls and the fate of this plane of existence. Every day, every moment, in realms invisible to us, these forces collide forming an ever changing dipole.
Humans always find comfort in divine interventions, the Deus ex machina – a resting place far away from their own responsibilities.
The truth is that we carve our path in a forest of possibilities. 
Our choices ultimately allow light or darkness in this world.
Our choices… choices of acts, choices of thoughts, choices of attention…we fight, we fall, we fight some more… seeking our return to our Ithaka… where conflict is just a word from the past. 
 Beyond that lies only what the title names in ancient Hellenic ; Anolethron : eternal – the end of duality.
The second title  Věčný means the same in Czech – it is a kind offering from my friend from Prague, Vita Spira .     A man who strives in his own way to restore the shattered Tree of Life, having also a unique ability to see behind the phenomena (what appears to be)._

Άγγελοι & δαίμονες…φτερωτοί προστάτες ή ερινύες. Από αρχαιοτάτων χρόνων υπάρχει η πεποίθηση ότι διεξάγεται ένας πόλεμος με έπαθλο τις ψυχές μας και την κυριαρχία αυτού του πεδίου ύπαρξης.
Κάθε στιγμή κάθε μέρας , αόρατες σε εμάς, συγκρούονται αυτές οι δυνάμεις σε ένα αέναο δίπολο. Ανέκαθεν οι άνθρωποι έβρισκαν στην θεική παρέμβαση, στον από μηχανής θεό, ένα καταφύγιο μακριά από τις ευθύνες τους.
Η αλήθεια όμως παραμένει πως ανοίγουμε τον δρόμο μας μέσα σε ένα δάσος δυνατοτήτων. Οι επιλογές μας τελικά επιτρέπουν την είσοδο του φωτός ή του σκότους στον κόσμο μας.
Οι επιλογές μας…επιλογές πράξεων, σκέψεων, εστίασης…μαχόμαστε, πέφτουμε, συνεχίζουμε…η ανάμνηση της Ιθάκης μας…εκεί όπου η σύγκρουση υπάρχει μόνο στα λεξικά του παρελθόντος…  Πέραν αυτού, το τέλος του δυισμού, το αιώνιο, το Ανώλεθρον.            Ο δευτερος τίτλος σημαίνει το ίδιο στα Τσέχικα και είναι μια ευγενική συνεισφορά του φίλου από την Πράγα, Vita Spira.  Ένας άνθρωπος με ματιά πέρα από τα φαινόμενα ._

Driftwood – Αλίκτυπα ξύλα  30 x 42 cm

DSC09197DSC09207DSC09221DSC09220DSC09198DSC09193DSC09212DSC09216DSC09200DSC09187DSC09186DSC09192DSC09199DSC09203DSC09202DSC09219DSC09222DSC09210 (2)DSC09209 (2)

 

 

 

Advertisement

If writing is the painting of a voice, pick up your brush and paint a comment!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.